Häpt

Old Swedish Dictionary - häpt

Meaning of Old Swedish word "häpt" (or hæpt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

häpt Old Swedish word can mean:

häpt (hæpt)
? (n. pl.? LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2822) m.?
häpt (hæpt)
1) band, fängelse. " lotho the gangen osmiddan ok vtan häfft" LBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1284. " latha han wt aff then häfft" ib 2822.
häpt (hæpt)
2) hårdt lif, förstoppning. drikker man thz brwna walmogha oos medh win tha gör hon heffth (stringer ventrem) LB 2: 35. " fore häfft scal man taka kattaost oc siudha i söthe miölk mz späk oc äthi thz sidhan" ib 1: 97. - häpt a pissa, urinstämma, stranguri. fore häfft at pissa LB 1: 98. - Jfr häpta, hapt.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so häpt may have also been written as hæpt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • häfft. heffth),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛕᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back