Hära

Old Swedish Dictionary - hära

Meaning of Old Swedish word "hära" (or hæra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hära (hæra)
grått hår. hafdhe. .. nakra häror Lg 987.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hära may have also been written as hæra

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back