Hardhla

Old Swedish Dictionary - hardhla

Meaning of Old Swedish word "hardhla" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hardhla
mycket, högeligen. hardla vreder RK 1: 3863. " i egipto lande i them tima hafdhe diäfla mykith wald oc manga tro vina spamän härdla loc gäwa (tro. .. gäwa bör troligen vara trolkonor oc spamän härdla gäwa; Cod. A har trolkonor oc spamän halla giärna 237) mz konungenom" MB 1: (Cod. B) 550. Jfr halla, hardha, harþlika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • härdla )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱᚦᚼᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back