Hari

Old Swedish Dictionary - hari

Meaning of Old Swedish word "hari" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hari
grund (i vattenbrynet) el. litet skär? förste råån ähr på haran widh stradenna FMu 3: 451 (148, avskr.). fran ale öhr och så medh för:ne forsöö till ååna, som needh löper moot haaren ib 450 (1448, avskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • haaren.
  • haran) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
➞ See all works cited in the dictionary

Back