Härlikhet

Old Swedish Dictionary - härlikhet

Meaning of Old Swedish word "härlikhet" (or hærlikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härlikhet Old Swedish word can mean:

härlikhet (hærlikhet)
1) härlighet, prakt. hyöldho the henne mz stor prydilse i dyrastom klädhom, oc til läggiandis gul oc dyra stena, oc alt thz härlikhet oc prydhelikhet war Lg 3: 480.
härlikhet (hærlikhet)
2) härlighet, förträfflighet, upphöjdt tänkesätt, redlighet. solen skal fore brista sin naturlig gang. .. en fabricus. .. wil ower giffwa sin herlighet MD (S) 265.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härlikhet may have also been written as hærlikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • herlighet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back