Harnisk

Old Swedish Dictionary - harnisk

Meaning of Old Swedish word "harnisk" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

harnisk
harnesk, en af två delar - bröststycke och ryggstycke - bestående metallutrustning SOm betäcker kroppens öFre del. hingest oc harnesch SD NS 1: 514 (1405). " hertugh Fräderik sik hiälpa badh aff siin harnisk" Fr 341. man saa ther margt eth harnisk blangt ok margha gäwa plato ny RK 1: 2659. SR 49. Bu 496. RK 1: 2346. SD NS 1: 553 (14069. BSH 3: 190 (1468) , 5: 361 (1509), 483 (1511). MD (S) 239. MB 2: 170, 172, 237, 268, 271. Su 31. RK 3: 1150. " gaa tiil harnisk war hwars mans ydh ib 820. "ib 1144. " t eMBetet görs penniga behoff i nakar matte til lvtlegning til lharnisk" SO 80. giffua vth. .. halff ottunda ortig peninga theras harnisk mz reent at halda ib 62. JFr härniske, härniskia.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • harnisch: -ischet SD NS 1: 533 (1406).
  • harnesk BSH BSH 3: 190 (1468), 5: 361 (1509). harnesch SD NS 1: 514 (1405).
  • härnisk SR 49: BSH 5: 483 (1511) ;
  • -om Bu 498 ),
  • harniska kista
  • harniskä- )
  • harniska pänningar

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚱᚿᛁᛋᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back