Härtoghe

Old Swedish Dictionary - härtoghe

Meaning of Old Swedish word "härtoghe" (or hærtoghe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härtoghe Old Swedish word can mean:

härtoghe (hærtoghe)
L.
härtoghe (hærtoghe)
1) dux, den som förer en här el. härskara, anförare, härförare, öfverste. þera forman ok härtoghe (dux) var mauricius Bu 508. " aurelius härtoghe" ib 401. " en härtoghe (triBunus) sände !SYNS_DÅLIGT? tel nataliam" ib 522. Bil 112, 468. " war höfdhinge oc hertoghe ower sina släkt" MB 1: 290. !SYNS_DÅLIGT? heth hertugin aff baBilonia (dux regis Babyloniæ) Bil 233. " o härtoghee aff bädhlem tha fulkompnadhe thu härtogha liuärne tha thu then stora skara aff myRKe ok dröuilsom til äuerdhelica glädhi ledde" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 264.
härtoghe (hærtoghe)
2) hertig. " härtogen aff norre india (för normandia; dux Normannorum)" Bu 16. hertogen aff brwnswik RK 1: 1151. " han wart hertoghe magnus yffuer sudermanna land" ib 541. ib 546, 548 o. s. v. Flere af de anförda ställena kunna föras till härtogher.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härtoghe may have also been written as hærtoghe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hertoghe.
  • härtughe Bil 112. hertuge),
  • härtogha dottir
  • härtiga dotter )
  • härogha döme
  • hertogadöme RK 1: 2008.
  • hertugadöme: -it ib 542),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛏᚮᚵᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back