Härtoghinna

Old Swedish Dictionary - härtoghinna

Meaning of Old Swedish word "härtoghinna" (or hærtoghinna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härtoghinna Old Swedish word can mean:

härtoghinna (hærtoghinna)
1) en härförares el. öfverstes maka. komo. .. til cristindom clauDium hertugha. .. ok härthoghinnena (ClaDium tribunum. .. cum uxore ejus) Bil 468.
härtoghinna (hærtoghinna)
2) hertiginna. " hertoghinna aff dyringa lande" Bil 803. KL 329. Fr 2119. RK 1: 3978. Di 173.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härtoghinna may have also been written as hærtoghinna

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hertoghinna.
  • hertughinna Fr 2119.
  • hertwginna: -an Di 173 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛏᚮᚵᚼᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back