Hast

Old Swedish Dictionary - hast

Meaning of Old Swedish word "hast" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hast Old Swedish word can mean:

hast
oc f.
hast
1) hast, skyndsamhet. han foor swa thädhan margha rast dagh fra dagh mz storom hast Al 9546. " mz hast" RK 2: 1435, 3861. " mz en hast" ib 1142. Di 187. MB 2: 233. Lg 3: 561. " mz enne hast" MB 2: 189, 266, 306. Su 234, 244. mz eena hasth RK 3: 369, 440, 738, 1243, 1490, 1733, 3781, 4080.
hast
2) häftighet, ifver. " swaradhe thöm mz haste" RK 2: 85. " han gat tho weckt thera hast" Al 5122. - häftig åtrå, ifrig åstundan. äpter goz ok flikt hafdhe han hast Al 2944. " thz koMBer opta här hast tiill at hwar sina släkt ophögia wiill" MD (S) 242.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛋᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back