Hatliker

Old Swedish Dictionary - hatliker

Meaning of Old Swedish word "hatliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hatliker Old Swedish word can mean:

hatliker
1) förhatlig, motbjudande, vedervärDig. med dat. huru vi ärum gudhi oc hälghom änglom hatlike KL 224. " iordhrikis thinga giri är swa hatlikin gudhi j mannenom. swa som orens ok fulika luktande watus vrenlikhet war noe i sinne ark hatlikit" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt.) 219. ib 229. " sighiande at synDin är ey swa thung ok gudhi swa hatlikin som six" ib 1: 112. " liwsit är altidh hatliket krankom öghom" Su 27. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 18, 2: 193, 3: 459. Ber 110. Su 86, 257.
hatliker
2) vederstygglig. " nw är sorgh at see ämuäl thera reghlo vmskipta j hatelica (detestabiles) osidhi" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 70. " o hatlike (abominanda) dagher" Ber 93. " gömilse hwars ens fugils orene oc hadzlige (oDibilis)" MB 2: 360.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hatlikin. hateliker: hatelica Bir 2: 70 ;
  • hatelik ib 193. hadzlig),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᛏᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back