Hätta

Old Swedish Dictionary - hätta

Meaning of Old Swedish word "hätta" (or hætta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hätta (hætta)
mössa. "tha ewangelium wardhir läsith skal thu STaa, oc skalt taka thin hath ellir hetto aff thino hofdhe" ST 188. göris en kappa äller hätta aff twädoblath skin äller lädher swa ath hon räkker nidher affwer axlana STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 13. oppa hofdheno tha hafujn (näml. bröderne) ena graa hetto aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhe ellir wadhmal medh enom STakkutom STrwt VKR 12. " alle präSTene oc brödrene magho hafua en kughul af graa watmale oc hättan wari sömnadh vidh kughulin" ib 70. " fforacarij scuu ekke hafua kufla vtan mantolin vtan ofuir kiortelin huilkom vari hettan tilsömath som andre reenlifuis män ib 3. naar the ärfuodha läggin aff mantolin oc hafujn for han hettona ther til skipadha som the aff sancti benardi oc benedictj ordin" ib. " til widhirkennilse tekn hafujn (näml. STechirhws quinnor) skaplara vtan hetto ib. "ib 23, 43, 50. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 24, 101. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 84. - bildl. han haffwer en dywpa hetthe i brySTh radh STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 20 (1504). - Jfr buigh-, manna-, präSTa-, skarla!SYNS_DÅLIGT?.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hätta may have also been written as hætta

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hetta )
  • hätto brödher
  • hetto- )
  • hätto klädhe ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back