Havandslösa

Old Swedish Dictionary - havandslösa

Meaning of Old Swedish word "havandslösa" (or havandsløsa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

havandslösa (havandsløsa)
egestas, brist, fattigdom. " at ey sculi hafuanzlösan finnas i them stykkiom som tha sculle oppaa haallas" VKR 33. " hon som stad var i swa mykle hawandzlöso" Bo 16. " som sagho hänna fatikdom oc hawanzlöso" ib 18. " thänne fatikdomen är äkke dygdhelikin ok thäkkir. .. vtan hällir pinsam oc tharflös hawanzlösa" Bo 127. " mz fatikdoms hanzalöso" MP 2: 137. Bo 60, 88, 89, 104. SD NS 2: 222 (1409). Su 386, 418, 421.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so havandslösa may have also been written as havandsløsa

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hawandzlös .a hawanzlösa. hauanzlösa. hafuanzlösa. hafwandzlösa: -onne Su 386 ;
  • -an ib 421.
  • hafandzlösa: -onne ib 418),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚠᛆᚿᚦᛋᛚᚯᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back