Helbryghdher

Old Swedish Dictionary - helbryghdher

Meaning of Old Swedish word "helbryghdher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

helbryghdher
helbregda, frisk. änkte må thz länte helbrykt wara, ther ey hauer stundom ro älla nådhr KS 38 (100, 41). anduardhadhe mik atir idhir helbrygdhan Gr 296. " fwll eth piltabarn. .. nidher j fallande ström. .. tridhie dagen. .. funno the banet liffuandes ok helbrogden holda sik vedh en stok" Lg 3: 579. " skal ey batzstuffua forbiwdhas ämwäl helbrygdom människiom" Bir 3: 65. " thän heelbrogdhe weth ey huru thöm siwka edher" GO 591. mana helbrygdha människor Bir 2: 72. " aff wnGOm oc helbrigdom människiom" PM XXIX. Bir 3: 133, 5: 5. Su 216. Lg 3: 367, 579.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • helbrögdher: -an Ansg 207.
  • helbrigder: -an Lg 3: 367.
  • helbrughdher: -an Gr (Cod. D) 390.
  • helbrogder: -an FH 5: 152 (1490); -en Lg 3: 579.
  • heelbrogdher: -e GO 591,
  • helbrykt KS 38 (100, 41)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚᛒᚱᛦᚵᚼᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back