Hema

Old Swedish Dictionary - hema

Meaning of Old Swedish word "hema" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hema
hemma. " hon gat eigh hema mässo hört" Lg.">Bu 11. ib 205. SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). RK 2: 8296. MB 2: 293. " bodhe hema (hade sitt hem, var bosatt) hart widh clostrit" Lg 3: 326. " sagdhe at gudh war ey ther hema (dominus non est in isto loco)" Lg.">Bil 642.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • hemma RK 2: 8296 ; MB 2: 293),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back