Hember

Old Swedish Dictionary - hember

Meaning of Old Swedish word "hember" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hember Old Swedish word can mean:

hember
eg. vistelseort.
hember
1) verld (ss vistelseort för menniskorna el. andra förnuftiga varelser). þe sändo Lg.">Buþ vm allan hemen Lg.">Bu 507. " aldar heMBren ib. äptir thera thria släktir skiptes aller hemLgren. 1866.">Beren (Cod. A all wärldin 3) innan thry" MB 1: (Cod. B) 526. i hemenom (Cod. A wärldinne) ib 548. han munde sköt skipta hemum (d. v. s..öfvergå från denna verlden i den andra) Lg.">Bil 257. teknar then heem oc wärld, som gudz ängla oc andelik creatwr äre mz gudhi MB 1: 490. ib 491. " hwru myklo mer wi brytoms i thässe wärdl, swa myklo mer fästoms wi i äwärdhelikom hem" Lgren. 1866.">Ber 120. " for af þänna heme tel himirikis" Lg.">Bu 12. ib 206, 522. Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 39 (101, 42), 52 (131, 56). Lgren. 1866.">Ber 185, 191. " i androm hem" Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 49 (126, 53). Lgren. 1866.">Ber 64, 74. MD 21, 101. " prädica af þässa hems äro" Lg.">Bu 150. Lg.">Bil 616. Lgren. 1866.">Ber 55, 74, 123, 127, 130, 162, 175, 186, 187, 188. " thässa hemsins pino" ib 120. tak stridh mot thässa hems dröwilsom (contra temporales molestias) ib 119. " vmskipta langa skärs(syns dåligt) pino i stunta ok lätta thässa heems bätring" Su 448. Lg 3: 72. " swa som siälin föLgher likamins thässa hems liwe (kanske för liwe thässa hems) swa föLgher oc likamin siälinna äro oc hedher i andre wärld" MB 1: 106. - þässa hems, i denna verld, i detta lif. lifþe var härra sax manoþom þässa hems längar än iohannes baptista Lg.">Bu 71. " hon (själen) liwer först i likamenom om ena qwäldz stund, thz är mädhan mannen liwer tässa hems (Cod. A i thässe wärld 52)" MB 1: (Cod. B) 532. Lg.">Bu 24, 135. MB 1: (Cod. B) 526. " en ridare rikar ok miok rumgiäuir þässa häms" Lg.">Bu 18. " bedes. .. at han aldre varþe þässa hems fange sinna ouina" ib 175. ib 57. Pa 11 .annars hems, i den andra verlden, i det tillkommande lifvet. som prädica sälare liif annars hems (Cod. C j andre wärldh 929) ´Lg.">Bu 14. Lg.">Bil 112, 118. MB 1: (Cod. B) 536. baþe þässa hems ok annars Lg.">Bu 57. " han ware fräls aff skärzsla elde annars hems ok alle script thessa hems" Pa 11.
hember
2) den närvarande verlden, detta lifvet. han laa j banasoth jäm när häl som heme (lika nära döden som lifvet) Lg.">Bil 110. - Jfr man-, manz-hemLgren. 1866.">Ber.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hem.
  • heem MB 1: 490.
  • hems.
  • heems Bil 112 ; Su 448 ; Lg 3: 72.
  • häms Bu 18),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back