Hembiudha

Old Swedish Dictionary - hembiudha

Meaning of Old Swedish word "hembiudha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hembiudha
hembjuda, erbjuda (till inlösen). huss hulkit som laghlica war upbudhit ok heembudhit SJ 52 (1433). " gardhin war hanom ecke heembudhin" ib 66 (1437). " war laglika vpbudhin then same garden och hembudin skyllastom frendom som lagh til sighia" ib 233 (1454). " huilkin gardher. . laghligha vpbudhin ok hembudhin är nästa arffwingiom och widherbyggiandes som rätteligha til bör" ib 235 (1454). ib 68 (1437), 77 (1438), 85 (1438) o. s. v.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • heem- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᛒᛁᚢᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back