Hemelikhet

Old Swedish Dictionary - hemelikhet

Meaning of Old Swedish word "hemelikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemelikhet
förtrolighet, förtroligt umgänge. ofmykil hemelikhet gör giärnt olydhno ok försmåilse KS 35 (93, 38). scalt thu bortdragha tik af allom skadhelicom koMPanaskapom oc hemelikhetom MP 1: 266. " togh växa thom imällom stor hemlighet" Ansg 189. sagdhe sik hawa bidhit gudz modhor ledha sik i hänua sons hemelikhet KL 36. " är flyande quinno hemelikhet" MP 1: 266. jak hadhe. .. swa mykin kynskap oc hemelighet mz gudhi oc hans änglom Lg 812. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 367, 3: 322. - vänskap, kärlek, tilLgifvenhet. giffs nakrom nakar gafwa for kärlek oc hemelikhet (familiaritatem) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 204. " for vinsins kärlek ok hemelikhet" ib 1: 219. forwärffwa gudz sons enkannelika hemmelighet Su 369. hafdhe swa storan kärlek ok hemelikhet til en präst KL 29.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hemelikhet Bir 1: 367.
  • hemelighet Lg 812.
  • hemmelighet.
  • hemlighet )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back