Hen

Old Swedish Dictionary - hen

Meaning of Old Swedish word "hen" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hen
Se Sdw 2: 1235. A) ss adv. 1) bot. han wille ga heen och fa sig maath ARfSTv 65 (1474-75). HLG 2: 46 (1516). en dagekarl, som samma tygel förde heen och körde sanden ther til ib 47 (1516). kaSTade tet (ɔ det döda barnet) for swynen henn (snaraST fel för hem) til loleff olsson jortula by STb 3: 167 (1494). B) ss subST. hädanfärd. giff myn salige siäl eth nadelikit heen SvT70. - Jfr hädhan.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • heen.
  • henn )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
➞ See all works cited in the dictionary

Back