Hes

Old Swedish Dictionary - hes

Meaning of Old Swedish word "hes" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hes
hes. " än thog at hon är hees wordhin aff daghlikom sangh til GUdz hedhir" SpV 417. GU C 20 s. 516, 517. thän som spittälsker är (ytterligare ett är uteglömt) mykit hes j sina male MP 4: 193. SvB 166 (börj. av 1500-t.).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hees.
  • heess )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back