Hetelika

Old Swedish Dictionary - hetelika

Meaning of Old Swedish word "hetelika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hetelika
hett, varmt; bildl. hett, varmt, häftigt, ifrigt. " thän eldin som var herra ville at hetelica skulle optändas" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 118. " wart iak swa heteliga wptändh i hans älskoga. at mik syntis honom aldrigh kwnna äller formaagha saa heteliga loffwa, som iak gärna wille" Lg 816. ib 812. " älskar os swa mykyt hetelica" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 242. ib 74. astundar hetelica ib 46. ib 148. " the löpa mykyt trolica oc mykyt hetelica" ib 224. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 16, 71, 141, 185, 190, 242, 267, 298, 335, 2: 136 ; 3: 107. VKR V, XX. Lgren. 1866.">Ber 238. Su 173, 212, 218. MB 2: 166. MD 449. - (?) himerikis konungir giuir sik siäluan heterlica thöm han älzska KL 334. - Jfr iämhetelika.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • heetelika: -are Su 173.
  • hetirlica KL 344.
  • hetherlika Su 212.
  • hedhelika ib 218.
  • heteliga MB 2: 166 ; Lg 816.
  • heetlig MD 449 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛏᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back