Heter

Old Swedish Dictionary - heter

Meaning of Old Swedish word "heter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

heter Old Swedish word can mean:

heter
1) het, varm. ath han wardher vel warMBär eller häther LB 2: 12. " himil är hvarce heter eller kAlder" MB 1: 79. " thera liws hawa heta krapt ower wädher oc watn oc iordh" ib 40. GO 225, 226. " han saa högt oc blijgade breet som han hade Supet heet (kanske snarare att fatta ss adv.)" RK 1: (Albr.) s. 213. är blodhit hät LB 5: 292. hiith watn ib 2: 65. het, hetsig (ss egenskap hos en dryck el. ett läkemdel). wiin är kAlt aff thäff oc tho het mz krapt MB 1: 41. gAlanga gAlgana är tört oc heth LB 3: 47. mwscatum är wat oc het ib 49. ib 50, 51 o. s. v. 4: 339, 344, 349.
heter
2) Bildl. varm, brinande, ifrig. hether älskare Su 113. manadhe them vara. .. heeta j gudz elskogha Bil 159. Kl 191. kärleken är hether oc hastogher Su 89. til mästan oc hetastan kärlek Bir 2: 136. ib 3: 419. " nar han fölghe them thinghhom ther han hawir til hetare vilia" ib 1: 336. - ifrigt längtande. varþ. .. än hetare ok harþare tel martirium Bu 520. Bir 2: 10. at the skulu thäs hetare vara til gudh ib 79. ib 114. hete til mat MP 1: 190. - Jfr genom-, glöþ-, of-heter. - n. adv.
heter
1) hett, varmt, þa solen sken hetast Bu 402. " taa är ey GOt oc (för at) badha heth wtan liomt" LB 3: 14.
heter
2) hett, ifrigt, häftigt. ther gaffs för hett oppå RK 3: (sista forts. 4653. iak framgik thes hetare (eo ferventius) Bir 1: 244. at the mik. .. matten thäs hetaren astunda ib 4: 103.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • heeter.
  • häther.
  • hett.
  • het.
  • heth. heet hät. hiith LB 2: 65 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back