Hiälpliker

Old Swedish Dictionary - hiälpliker

Meaning of Old Swedish word "hiälpliker" (or hiælpliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiälpliker (hiælpliker)
behjälplig, hjälpande. " thee sculo hanom helpelike wara, som fridhärbrytaranum äpter fylghiä" Rydberg Tr 2: 452 (1381). " j mothe thy han till förende j sina närwaru hafde them grannelikin ok hjälplikin warit" MP 4: 29. Jfr be-, til-hiälpliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hiälpliker may have also been written as hiælpliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hjälplikin MP 4: 29.
  • hiälpelikin SvB 230 (omkr. 1520). n. hiälpelikit ib 152 (omkr. 1500). pl. helpelike Rydberg Tr 2: 452 (1381) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛅᛚᛕᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Rydberg Tr
Sveriges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Utgifna af O.S. Rydberg. Del. 2, 3. 1880--95.
➞ See all works cited in the dictionary

Back