Hiält

Old Swedish Dictionary - hiält

Meaning of Old Swedish word "hiält" (or hiælt) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiält (hiælt)
svärdsknapp (så väl den vid fästets öfvre ände befintlige som den hvilken skiljer fästet från klingan, d. v. s. parerstången); pl. svärdsknappar, äfven de båda svärdsknapparne med mellanliggande stycke, fäste (en bem. synes kunna tillkomma ordet äfven i sing.). bade hielt oc klod oc handfang är aff röt gwlle slagit Di 76. ib 71. löper ormen fra hieltit oc till vdDin ib 76. " satte swerDit wid sin ryg, oc hiolt i hieltit oc stötte vdden nider i ordena" ib 158. " lath sik smidh[a] eth skarpt swärdh twäggiath oc haffdhe thz hiält (copulum) mit vppa sik" MB 2: 76. " hiältith (capulus) äptirfölgde iärneth j vndhinne" ib. " thz (svärdet) stoth (i jorden) op til hiältit" Di 293. " swerDit brast sunder i hieltit (i sundr brast i miðiu)" ib 150. " swerDit brast sunder i hieltit (brestr i tva luti)" ib 154. " brast swerDit sunder i hiälten (Cod. B hieltedh 311; firir framan hiolltin)" ib 19. swerDit brast sunder i hälten (Cod. B hieltedh 319; brestr i svndr i tva lvti) ib 70. " swärDit brasth syndher j hiältana (hiallit eptir brestr af)" ib 282. " stak her Didrik Diwrit in at naffuelen swerDit op till hieltana (leggr þiðricr til dyrsens neðan i qviðinn sva at hioltin toco við)" ib 82. [mäp] hornum ällä hiältum SR 53.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hiält may have also been written as hiælt

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hielt.
  • hält.
  • -ar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛅᛚᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back