Hiärteliker

Old Swedish Dictionary - hiärteliker

Meaning of Old Swedish word "hiärteliker" (or hiærteliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hiärteliker (hiærteliker)
hjärtlig, uppriktig. " faa. .. hiärtelikin kärlek" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 292. af hiärtelike sorgh möd ib 4: 141. ib 154. Su 22, 182, 446. RK 2: 2916. MD (S) 207. Jfr iämhiärteliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hiärteliker may have also been written as hiærteliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hiertaligh MD (S) 297),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛅᚱᛏᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back