Hingat

Old Swedish Dictionary - hingat

Meaning of Old Swedish word "hingat" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hingat
hit. "þa þu hit fort" Bu 498. lätin hiit ledha KLemming. 1860.">Grymmastan oc villastan thiwr Bil 85. " komom vi KLemming. 1862.">Alle hingat (motsv. ställe:" MB 2: 381 hiit) KL 386. " vm thu ledhir han hingat" ib 408. sände mik hingat ib 416. " vilie wij. .. gerne omacha oss aater hingat" KLemming. 1860.">Grönblad. 1857.">FM 496 81510). skicka hingat jogan jönsson ib. " gan. .. hingat til min" KLemming. 1860.">Gr 297. hwar äpter war thu hingath fws (iFrig att komma hit) KLemming. 1862.">Al 8894. the rytzer giorde hiit (här) skade RK 3: (sista forts.) 4888. Pa 20. Fr 1258. RK 1: 2138, 3: (sista forts.) 6094. KLemming. 1862.">Al 4691, 4693, 4696, 8340, 8360. LfK 233, 235, 236. - hingat. .. þingat, hit. .. dit, åt ett håll. .. åt ett annat, till ett ställe. .. till ett annat. kastadhe howdhit stundom hijt ok stundom thijt ä (för a) ömsa vägna KLemning. 1860. SFSS.">Bo 204. " som skipp komma hiith och somme komma tiith" RK 3: 3709. " han loþ hiit och han lop kiþ thiit" KLemming. 1862.">Al 5173. - hingat ok þingat, hit och dit, Fram och tillbaka, af och an. han skötz hiit ok thiit KL 43. " foor atir oc Fram. ok gik hijt oc thijt manna mällan" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 30. ib 196. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 171, 3: 136. KLemming. 1862.">Al 8729, 9211. Su 234. - hingat. .. þär, hit. .. dit, åt ett håll. .. åt ett annat. han kastar een hiit ok annan ther Fr 595. - hingat ok þär, hit och dit, åt skilda håll. han sände siin Budh hiit ok ther Fr 2722. ib 2377.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • hingath Al 4691, 4693, 8340, 8360, 8894.
  • hingadh Fr 1258. hängat L.
  • higat L.
  • hit.
  • hiit.
  • hijt.
  • hytt (i rimslut med nytt) RK 3: (sista forts.) 6094.
  • hiidh LfK 233, 235, 236) ,
  • här och

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚿᚵᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back