Hinna

Old Swedish Dictionary - hinna

Meaning of Old Swedish word "hinna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hinna Old Swedish word can mean:

hinna
L.
hinna
1) hinna, upphinna. " man ey kunde een ath hynna" RK 3: 3983.
hinna
2) hinna, förmå, oRKa. kom mit i strömen ty athan hynte ekke wtoffue Di 67.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hynna. troligen samma ord som inna. -te),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back