Hitta

Old Swedish Dictionary - hitta

Meaning of Old Swedish word "hitta" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hitta Old Swedish word can mean:

hitta
L.
hitta
1) uppsöka, taga reda på, få¨ tag i. iak skAll snart hitta them oc hängia them bada twa Allius. 1850--54.">Di 176. - hitta, finna. leta oc hitta. .. gul ok selver Lg.">Bu 18. " lät at hanom leta tel han hitez" ib 7. " ther hitte han thre telninga Alna högha standa" Lg 92. - abs. quirinus letar ok hitter Lg.">Bil 113. - hitta, påträffa. med prep. a (up a). hitto vKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa hans liik KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 574. - finna, komma till. med prep. a. hitte fulkompnelika a gudz rätta tro MB 1: 178. - finna, befinna. vi hittom scrifwat Lg.">Bil 116.
hitta
2) träffa, nå. at wärlin skulle. .. aff tholikt lifwerne ekke hittas Al 4002. - träffa, råka. koMBer tw sa langt vtaff sassen. til et slot som bern heter. .. oc hitter ther Allius. 1850--54.">Didrik konung Allius. 1850--54.">Di 91. - med prep. a (up a). huru hafdhe stennin. .. hit opKS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa (attigisset) swa lärdhan Bir 3 408.
hitta
3) råka (att). hitte at skiwta cayn MB 1: 164.
hitta
4) uppfinna. " han hitte först iärn smidhe oc eersmidhe" MB 1: 164. " hitte göra först boKStawa ib 2. - hitta sik, befinna sig. nicholaus. .. hitte sik som sol vpran ifwi brunnenom" KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 23. - refl. hittas,
hitta
1) finnas, finnas till, vara. första exemplum hittes i siälenne Lg.">Bu 185. " hittas the thz hux ok seghia" KS 6 (13, 6). MB 1: 102, 135.
hitta
2) inträffa, hända. thz hittis opta, at innan gul scrinum gömas fatöko clute Lg.">Bil 236.
hitta
3) befinnas. " hittis þät. at þät skAl egh hardþäre plikt wära" SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.). hittes thz suå medh skiälum ok äpte dömom KS 75 (185, 82).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -ir.
  • -te ,
  • -ter.
  • hite: -ez Bu 7),
  • hitta ater ,
  • hittas til , finnas till. thän man hittis äkke til Iv 4258. Jfr tilhitta. - Jfr nyhitter.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛁᛏᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back