Old Swedish Dictionary -

Meaning of Old Swedish word "" (or ) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

()
hö. SD 4: 465 (1335, nyare afskr.), 5: 375 (1344, nyare afskr.). eet las hö BSH 1: 196 (1387). räfsadho höö Ansg 247. brände thet höödh Alt i asko ib. " thok litith aff höö" Bo (Cod. B) 344. " vppa höno ib. "Al 9325. " viisnadhir som hö" MP 2: 260.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so may have also been written as

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • höö )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back