Hofman

Old Swedish Dictionary - hofman

Meaning of Old Swedish word "hofman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hofman
hoFMan, förnäm man. "" KL 8. " fik iohannes hoFManna hath" Bil 657. " KLäRKa ok hoFMän (ss motsats härtill nämnes strax efteråt: KLemming. 1862.">Alt KLemming. 1862.">Almenninggis folk) trösto theophilum" ib. " i them landom fara ämwäl konunga oc hofFMän i dyrbonom waghnom" MB 1: 239. - frälseman. bönder ok hofFMen RK 1: 4453. " hofFMen ok bönder KLemming. 1862.">Alle saman öpto ok sagdho KLemming. 1862.">Alle amen" ib 4500. FM 188 (1504). - samordnat med frälsisman. frelsemän KLäRKer oc andra sliike fogther oc hofFMän och eMBetzmän böndher oc bokarla oc KLemming. 1862.">Alla köpstadz män RK 3: (sista forts.) 5745 (i inledningen till det efter Svante Stures död i hans namn uppsatta bref, som förordade hans son till efterträdare). - frälseman ss tjenande i krig; i harnesk KLädd ryttare (frälsemännen utgjorde nämligen en från mängden skild KLass, hvars medlemmar egnade sig åt krigets yRKe och voro skyldige att i fält på egen bekostnad tjena med häst och i full rustning). han redh en dagh a wäghenom a moth hoFMannom (milites) Bil 632. " wäriarene som äru hof männene ok riddarne" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 193. badhe hofFMen ok bönder RK 1: 2362. ib 2: 3961. " the hofFMen drogho thera tygh vpa" ib 1: 4119. " hofFMan oc knape war han i stad" ib (KLemming. 1862.">Albr.) s. 213. the (de som tillhörde then andre KLemming. 1862.">Almoge, skild från riddara oc swena samt köpstdzmän) waro en dels mz harnisk oc häst ferdoge som hoFMän bäst ib 2: 8628. KLemming. 1862.">Alle hofFMen skolo holla östen tili vid syön och borgere och köpstedzmen vid kiRKyogaarden BSH 4: 295 (1501). mädhen hofFMen, rytteere och köpstadzmen storma tiil slottet ib 5: 199 (1507). [200] hofFMän the bästa mz harnisk och godha hästa RK 3: 1649. " thz giorde hofFMännena som waare tiil hästh" ib 65. " the sankadhe hofFMän och manga swäna" ib 2650. ib 1: 1557, 2720, 3746, 4106, 4134, 2: 2196, 2337, 2411, 2501, 2777, 3961, 4018, 4020 o. s. v., 3: 1653, 1774. MD (S) 256. hofFMän äller tyänara PM 23. " hwaryom hofFMan äller sollanär" ib 24. FM 114 (1499). BSH 5: 485 (1511). terdhe han siigh KLemming. 1862.">Altiit pa maRKen moth rikesens fiendher som en hofFMan ib 136 (1507).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • höffman: höffmän RK 2: 5962.
  • homan FM 188 (1504); homen RK 2: 2237, 2501.
  • homman: hommen FM 114 (1499); BSH 5: 485 (1511) ,
  • hofmans modh
  • hofmans spil
  • hoffmans spell )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back