Hofvärk

Old Swedish Dictionary - hofvärk

Meaning of Old Swedish word "hofvärk" (or hofværk) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hofvärk (hofværk)
krigisk idrott, krigiska idrotter. " oppa hofwerd (för hofweRK) sik wel for stodh" MD (S) 261. alle the mz hoffwäRK fara RK 2: s. 341. hoffueeRK och striidh monde han öffua ib 3: 13. ib 1075, 3635. MD 446, 449. Di 87. Lg 3: 67. " mykyt nampnfrägher aff sith hoffwäRK (färDighet i vapen, tapperhet) oc mandhom til stridh" ib 64. - krigisk bedrift, krigiska bedrifter. at man skal ganska föghe gagn eller hoffweRK bedriffue til siös i thette sinne FH 7: 74 (1506). ebbe koppe haffwer giort mer hoffwerch. .. sielff xx, en alla vore tydzsker oc rytters gorde BSH 5: 12 (1504).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hofvärk may have also been written as hofværk

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoffwerch.
  • hoffueerk )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚠᛅᚱᚴ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back