Höghbälde

Old Swedish Dictionary - höghbälde

Meaning of Old Swedish word "höghbälde" (or høghbælde) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghbälde (høghbælde)
gen. med adj. bem. prålande, öfverdådig. " göra tholik högfärdhogh ok höghbällis thing" Bir 3: 135.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghbälde may have also been written as høghbælde

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -bälle MP 1: 284 ; Bir 1: 339 ; 2: 70, 3: 258. högbälle ib 4: 53, 54.
  • högbelle MP 2: 260 ; Bir 4: 80 ; MD (S) 243 ; RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 283),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛒᛅᛚᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back