Höghsäte

Old Swedish Dictionary - höghsäte

Meaning of Old Swedish word "höghsäte" (or høghsæte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghsäte (høghsæte)
högsäte. " atilius konung. .. bad honum sitia när sik j högsätith" Di 224. " konung atilius sath j sine höxsäthe mith för bordhit" ib 244. ib 226, 277. the sätte honum (Sten Sture då han blef riksföreståndare) i höghsäthe RK 3: 1921. BSH 5: 138 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghsäte may have also been written as høghsæte

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • höxsäthe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛋᛅᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back