Höns

Old Swedish Dictionary - höns

Meaning of Old Swedish word "höns" (or høns) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höns (høns)
höns. "mannin är. .. ey thy siidher falkans herra, at han giwer honum sit höns til födho" MB 1: 98. " STakuth är höns flugh" GO 265. eet höns STycken på Forn Svenska.">BSH 1: 196 (1387). SD 4: 465 (1335, nyare afskr.). Mp 1: 329. ST 146, 273, 274, 320. Su 114. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2484. Jfr aker-, rap-, ung-höns.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höns may have also been written as høns

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hönsa fiädher
 • -fieder )
 • hönsa gräs
 • hönsa ister
 • hönse ijster )
 • hönsa kiöt
 • hönsaköth ib 2: 60),
 • hönsa sudh
 • -sodh )
 • hönsa thräkker
 • hönsatrekker: -trek LB 2: 69 ),
 • hönsa äg ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚿᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back