Hörilse

Old Swedish Dictionary - hörilse

Meaning of Old Swedish word "hörilse" (or hørilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hörilse (hørilse)
el. f. 1) hörande. offtere börr konungenom ware vthe eblandh meniskiors vmgenge, giffwendes hörilsse vm rijckssens ärendhe PMSkr 705 (avskr.). 2) hörsel, hörelförmåga. SvKyrkobr (Lucid A) 99. förlåt oss allt, det wij haffwe syndet med wårom hörelsom moth tijn helga willia Kyrkohist Årsskr 1922 s. 324 (1498). - Jfr be-, til-hörilse.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hörilse may have also been written as hørilse

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -iosse.
  • -else )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚱᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Kyrkohist Årsskr
Kyrkohistorisk Årsskrift. 1900 ff.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back