Hörra

Old Swedish Dictionary - hörra

Meaning of Old Swedish word "hörra" (or hørra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hörra Old Swedish word can mean:

hörra (hørra)
frilla. "hulke som. .. haua sina hörror (concubinas) oppinbarlica oc oblyghelica. .. j sinom sängom vm nattina" Bir 2: 68. the skodha sina hörror ganga mz thrudhmande quidh ib. - sköka. en gamwl hörra sculde grafuas lifuande i jordh huar lagh thz ellers tilstadde Ber 290. Bir 3: 8. Ber 165, 166, 173. MB 2: 295, 358, 360, 362. Jfr almännings hörra samt hora.
hörra (hørra)
1) horkarl. " sköra oc orena hörrohästa händir (manus meretriceæ)" Bir 2: 92.
hörra (hørra)
2) kopplare? äru tholke rätuislicare callande dyäfulsins hörro hästa (lenotes) än högxsta gudz vigdha klärka Bir 2: 69.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hörra may have also been written as hørra

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hörro anlite
 • hörra änlithe )
 • hörro bodh
 • hörra- )
 • hörro bonadher ,
 • hörro domber
 • hörradomber: -doms MB 2: 358),
 • hörro döme
 • hörro hiärta ,
 • hörro hus ,
 • hörro häster ,
 • hörro klädhe ,
 • hörro krogher ,
 • hörro limber ,
 • hörro liverne ,
 • hörro skole ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚱᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back