Hors

Old Swedish Dictionary - hors

Meaning of Old Swedish word "hors" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hors
häst (ss slägtbegrepp). oskälik diwr, swa som äre hors oc nöt MB 1: 110. - sto. the driffuo ju bade hors och hästa RK 2: 4012. ib 8088, 3: (Till. om Chr. II) 6325. - Jfr stoþ-, vildi-hors.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoors RK 2: 8088),
  • horsa bladh ,
  • horsa födha
  • hörsa- )
  • horsa miolk
  • horsa märgher ,
  • horsa mynta ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚱᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back