Hörsämia

Old Swedish Dictionary - hörsämia

Meaning of Old Swedish word "hörsämia" (or hørsæmia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hörsämia (hørsæmia)
hörsamhet, lydnad. hioldho hörsemio j the heLghä kirkio Pa (Tung) 39. " thöm kom ey i hugh. .. the häLgho kirkio hörsämio" Lg.">Bil 877. ib 792. Lg 1036.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hörsämia may have also been written as hørsæmia

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚱᛋᛅᛘᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
➞ See all works cited in the dictionary

Back