Hörsla

Old Swedish Dictionary - hörsla

Meaning of Old Swedish word "hörsla" (or hørsla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hörsla Old Swedish word can mean:

hörsla (hørsla)
1) = hörsl 2. Lg 3: 263, 436. Su 115. " är i theras asyn oc hörslo" Lgren. 1875.">LfK 159.
hörsla (hørsla)
2) = hörsl 2. Bir 3: 109.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hörsla may have also been written as hørsla

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚱᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back