Hosen sko

Old Swedish Dictionary - hosen sko

Meaning of Old Swedish word "hosen sko" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hosen sko
ikläda benharnesk. sik hosen skoo RK 1: 819. ib 1586. " the wämpto sik ok hosin skodho" ib 4009. " aller wämpter ok hosin skoder ib 3877. "

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hosen skoo. hosin sko. husin skoo RK 1: 1586),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᛋᚽᚿ:ᛋᚴᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back