Hota

Old Swedish Dictionary - hota

Meaning of Old Swedish word "hota" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hota
hota. " alt thz som vtan til synis hota. thz rädhir äkke" Bo 77. dödhin hota thik hwan stadh Ber 221. " thz ondha mz hwilko han idher hotade" MB 2: 62. " hotadho henne liffuandis bränna wilia" Bir 4: 57. " tolkom hotar then hälge andhe" LfK 26. - refl. hotas, hota. ey hotas herran gudh swa som mannen MB 2: 158. " the hotas at besmitta thin hälga rwm" ib 161. " hans foghuthä här vpa slothen hothas vpa oss met hedhninghä oc ryzer" FM 60 (1457). - Jfr höta.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back