Höta

Old Swedish Dictionary - höta

Meaning of Old Swedish word "höta" (or høta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höta Old Swedish word can mean:

höta (høta)
hota. " med personens dat. och sakens ack. höte hanom manga pino" Bu 140. " hötte þöm illan döþ" ib 501. STenianus. Se Lg.">Bil 266, 641. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 128, 187. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 273. MB 1: 134. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 122. VKR XIV, XX. - med personens dat. och inf. höte hanom dö Bu 27, 166. STenianus. Se Lg.">Bil 556. med inf. römsca radh hötte at dräpa neronem STenianus. Se Lg.">Bil 125. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 271. - med personens dat. el. ack. och prep. mädh med nomen. han hötthe mik medh änglom STenianus. Se Lg.">Bil 103. MB 1: 379. - med personens dat. el. ack. hötadhe hanom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 94. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 339. " hötir honum" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 332. ib 135. " han hafwir mik mik höth" ST 245. jo faSTara the the suensca höta STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2164. ib 3579, 6557. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 138. - med sakens ack. han hötir hardh thingh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 112. SD 4: 464 (1335, nyare afskr.), 5: 374 (1344, nyare afskr.). - aBS. mz hötande ordhom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 339. har rykir swärdhit ok höter här STrand. 1853.">Fr 1005. han hiögh til hanom oc ey höte (utan att förut hota el. höta) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2675. - under hotelse förbjuda. hötom (comminemur) at the ey (ne) talin oftarmeer nokrom manne j thesso naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 138. - refl. hötas,
höta (høta)
1) hota. " med personens dat. el. ack. och prep. mädh med nomen. ryzer oss hötass mz thera her" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 4035. " med personen betecknad genom a el. viþ med nomen (el. pronomen). han. .. höttis a thöm" STenianus. Se Lg.">Bil 895. hötes simon viþ petrum Bu 103. - med sakens ack. iak skötö enkte hwat thu hötis ST 107. - med inf. gör thz i dagh som thu hötis tha vilia göra os STenianus. Se Lg.">Bil 598. MB 1: 193, 2: 319. - aBS. ath the. .. trwges eller hötess inthet meer BSH 4: 317 (1502).
höta (høta)
2) ängslas, qväljas? han skal. .. hytas j pinom STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 118. JSTrand. 1853.">Fr hota.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höta may have also been written as høta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hötta: höttadhe VKR XX. hyta?: hytas MP 1: 118.
  • höte Bu 27 (kan fattas ss pres.), 140, 166; RK 2: 2675 ;
  • -es Bu 103.
  • hötadhe KL 94 ; MP 1: 389.
  • höttadhe VKR XX.
  • hötto KL 187 ; VKR XIV.
  • hötadho KL 138.
  • höt.
  • hööt SD 4: 464 (1335, nyare afskr.). hötat Kl 128),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back