Hötilse

Old Swedish Dictionary - hötilse

Meaning of Old Swedish word "hötilse" (or høtilse) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hötilse (høtilse)
hotelse. KL 138, 327. MD 37. äggia han. nw mz hötilsom, nw mz pinom KLemming. 1860.">Gr 267. hördhe ther rädhelika doma ok hötilse VKR XIX. mz. .. pino hötilsom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 231. ib 3: 450. MP 1: 56. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 63. Lg 3: 118.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hötilse may have also been written as høtilse

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hötilsa bref
  • hötilse- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᛏᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back