Höveliker

Old Swedish Dictionary - höveliker

Meaning of Old Swedish word "höveliker" (or høveliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höveliker Old Swedish word can mean:

höveliker (høveliker)
1) passande, tillbörlig, lämplig. licitus höfflekin GU 3. " ey är höwelikit at syndirskorne läpa siungin thit loff" KL 73. " ey är thz höuelikit at iak lifwandis skuli afsätias rikeno" KLemming. 1860.">Gr 263. " j sancti saluatoris clostrom. .. maa wara höfflichit oc lofflichit haalla oc hawa vtan for thera clostiris inlykke j bequemlichom oc höwizkum stadhum XL personas" VKR 6. " iak skal giua thik KLädhe oc höuelikin kost" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 165. " skipi först domkiRKio i nakrom höuelicom (en annan handskrift har: quämelicom 3: 410; honesto et conKLemming. 1860.">Gruo) stadh" ib 4: 370. " eet hus. .. hauande höuelica oc faghra höghelikhet (altitudinem decentem)" ib 2: 104. " äruodhe han mz sinom handom the thing som höuelik varo (e quæ decentia erant]" ib 3: 157. " höra höwelik GUdz radh" ib 348. KLemning. 1860. SFSS.">Bo (Cod. B) 344. KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 29. MB 2: 389. " man skal os ther plägha väl ok göra mang höffuelik skäl" Fr (Cod. B, C, E, F) 1534. - med dat. ey är os höuelikt at göra nakat mot thik a varom höghtidhis dagh KL 395. är os äkke lofflikt älla höwelikit vara osköniogha KLemning. 1860. SFSS.">Bo 114. " som. .. hänne ensamme bewiser alla thiänist kärlekenom höffuelika (som tillkommer kärleken)" Su 91. - med prep. til. nytia jak swa huars ens samuit som höuelikit är (sicut expedit) til min hedhir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 134.
höveliker (høveliker)
2) skön, ståtlig, präkitg. höwelik KLede RK 1: 2695. " en höwelik saal" ib 2698. eth KLoster loot han mwra thär swa wänt ok swa höwelikt ib 1190. " eth höwelikit örss" ib 3591. ib 3535, 3564, 4439. " en höwelik skara" ib 1445.
höveliker (høveliker)
3) höfviskt, belefvad. han war swa höwelik dugande oc wiis RK 1: 234. " een stolt man ok höuelik" ib 633. ib 1161, 3271. en höwelik danz ib 1168. " mangin höwelik dust ib 3595. höffuelich snach" ib 2: 4149.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höveliker may have also been written as høveliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • höfflekin.
  • höffuelich.
  • höwelikt.
  • höwelikit.
  • höfflichit VKR 6.
  • höuelikin Bir 2: 165),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚠᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back