Hövisklikhet

Old Swedish Dictionary - hövisklikhet

Meaning of Old Swedish word "hövisklikhet" (or høvisklikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hövisklikhet Old Swedish word can mean:

hövisklikhet (høvisklikhet)
1) honestas, höfviskhet, ärbarhet, anständighet, dygd. wanfrägdhadha vm sins iomfrudoms hövizslikhet KL 118. alskons hedhirs oc höuislikhetz vitlös KLemning. 1860. SFSS.">Bo 152. var. .. lustelik höfwitzlikhet j thera sambyggilsom KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 301. glömande höuizslikhet (honestatis) ok iämnadh ib 1: 397. " tapadhe hon höfwisKLikhet och jomf udom" Lgren. 1866.">Ber 82. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 22, 176, 237, 2: 138, 3: 22, 281, 4: 71, 5: 67. Lgren. 1866.">Ber 6, 160. Lg 3: 565, 568.
hövisklikhet (høvisklikhet)
2) det passande, måtta. jak gaff mannenom al vidhir thorftelik thingh til höuisKLikhet ok matto KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 183. ib 3: 155.
hövisklikhet (høvisklikhet)
3) skönhet, glans, ära. är konungxsins fäghrind ok höwisKLikhet almoghans hedhir KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 307. - Jfr ohövisKLikhet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hövisklikhet may have also been written as høvisklikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • höuisklekhet Bir 3: 22.
  • höuitzlikhet ib 1: 22.
  • höfwitzlikhet ib 2: 301.
  • höuislikhet ib 1: 237.
  • höfwislikhet Ber 6, 160, höwidzlighet Bir 5: 67.
  • höffwidzlighet: -hetz ib 71. hövizslikhet KL 118.
  • höuizslikhet Bir 1: 397. höffuetzlighet Lg 3: 565, 568),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚠᛁᛋᚴᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back