Hovudhkirkia

Old Swedish Dictionary - hovudhkirkia

Meaning of Old Swedish word "hovudhkirkia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudhkirkia
den förnämsta kyrkan (i en stad el. inom ett visst område). thå schula the ther emoth iij messor huart år sighia huar thera vijdt huaria sina kyrkio så vidh rijdkyrkio som hoffuedkyrkio Gummerus Syn-stat 36 (1425, avskr.). thera likama sattos ndiher j the sama howudh kirkio som josapat lot först byggia j sinom hofwdh stadh Prosadikter (Barl) 107. JMPs 433.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoffuedkyrkia.
  • hwffwodhkyrkia )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᚼᚴᛁᚱᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Gummerus Syn-stat
Synodalstatuter och andra kyrkorättsliga aktstycken från den svenska medeltidskyrkan. Utg. af J. Gummerus. 1902.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back