Hovudhsilf

Old Swedish Dictionary - hovudhsilf

Meaning of Old Swedish word "hovudhsilf" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hovudhsilf
silversmycke avsett att bäras på huvudet. STb 2: 13 (1483). hans gulsmidh oc olaff gulsmidh skattadhe et huffuesylf ATb 3: 36 (1495). JTb 97 (1513).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᚢᚦᚼᛋᛁᛚᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
➞ See all works cited in the dictionary

Back