Hözla

Old Swedish Dictionary - hözla

Meaning of Old Swedish word "hözla" (or høzla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hözla (høzla)
hotande ord).. . forma at atirkalla han af syndomen " ib 1: .98 ey af latande at göra rätuisona for hödzlo älla obrygdilse ib 308. " skal thera hörzla ey skadha jdhir" ib 2: 65. späkiande hans grat mz hötzlom hulkin hödzla ey är wredhe vtan stoor miskund ib 316. " ängin dör aff hözslom" GO 568. " ängin borþe sakta ällä sökia firi hözlum" SR 57. Bil 641. KL 88 ; " de fem sistnämda ställena kunna föras till hözl. Jfr hozla. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hözla may have also been written as høzla

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hötzla: -o KL 310 ; Bir 1: 98 ; -om ib 2: 316. hötzsla. hözsla Bir 2: 65 ;
  • -o ib 54.
  • hödzla ib 316 ; -o ib 1: 308.
  • hödzsla: -om KL 88.
  • höxla: -om Bil 641),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᛋᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back