Hözlan

Old Swedish Dictionary - hözlan

Meaning of Old Swedish word "hözlan" (or høzlan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hözlan (høzlan)
hotelse. " rädhis iak ey thina hödzslan" KL 112. " mz store hämps hötzslan" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 57. Lg 3: 491. Jfr hozlan.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hözlan may have also been written as høzlan

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hötzslan.
  • hödzslan.
  • hödhzlan Lg 3: 491 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᛋᛚᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back