Hughi

Old Swedish Dictionary - hughi

Meaning of Old Swedish word "hughi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hughi Old Swedish word can mean:

hughi
L.
hughi
1) själ ss kännande, sinne. hon hafffde sorgh ok mykin jammer j sith hierta ok i sin hugha Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 500. " mz wredan huga" ib 2: 5816. - annars hugha, se hugher.
hughi
2) själ ss tänkande, sinne, håg, tanke, tankar. tha thänkte han ij sin hugha Iv 5359. ib 5432. Al 1476. " hwi tAlar thu slikt ok hafuer ij hugha" Iv 1113. " gange som gud skiuther thom i huga" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6740. ib 1: 1186. the drötning dragher sik til hugha (tänker) Al 177. thz kome Aldre ij hans hogha at nakar löön ma honum dogha ib 3013. ib 9807. Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 362, 3692, 2: 6476. honum kom tha thz til hugha Al 10025. " han komber Aldrigh aff myn hogha" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3651. Iv 196. " aff minne frugha the iak hafuer daghlika ij min hugha" ib 3474.
hughi
3) håg, sinne, minne. tha kom honum först ij hugha huath han hafdhe iät sinne husfrugha Iv 2001. ib 3543.
hughi
4) själ ss viljande, vilja, håg. hawer iak nw ij minom hugha thiit at fara mz Allom minom mogha Al 1127.
hughi
5) själ, hjärta. "thz iak idher radher aff hiärta ok hugha" Iv 1141.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hugha modher
  • -moodher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back