Hughsvala

Old Swedish Dictionary - hughsvala

Meaning of Old Swedish word "hughsvala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hughsvala
consolari; eg. svalka sinnet; hugsvala, trösta, vederqvicka. " trööste han oc hughSualdhe medh sinne häLgho nadh" Ansg 253. " hughSuala han i sinom dröfuilsom" ib. " hogSuala then bedröffda" Su 172. Lgren. 1875.">LfK 87. Lg 221, 293. - muntra, vederqvicka. them hoxswalandes mz hwgnelikom ordhom ällar mz likamlikom gaffwom Lg 3: 441. " iak seer hwru mina samsystra wardha sökta oc marghfallelika hogxswaldha aff sinom föräldrom, wenom oc frändhom" ib 442. - hughsvala sik, trösta sig, tröstas. aff thässom ordhom oc androm tholkom vilde Ansgarius sik inkte hughSuala Ansg 253. - refl. hughsvalas, trösta sig, tröstas. Grät swa at han kunne ängaledhis hughSualas Gr 288. " hwar en som wil hogxswalas aff gudhi, hans siäl skal widherstyggias her i wärldenne hogxswalas" Lgren. 1875.">LfK 87. ib 88. - muntra sig, vederqvicka sig, vederqvickas. hwghSualas mz sinom wenom oc frändom Su 21. Bir 4: 119. " hugswaladis aff henne alt himerikis härskap oc alle the j purgatario äru" ib 55.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hogsuala.
  • hogxswala LfK 87 ; -ar ib; -as ib 87, 88 ;
  • -adhe Lg 221.
  • hoxswala ib 293 ;
  • -andes ib 3: 441.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚼᛋᚠᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back